on Jan 23rd, 2009Sveiki atvykę į dr. Vilhelminos Vaičiūnienės tinklalapį.

Esu Mykolo Romerio universiteto Užsienio kalbų katedros docentė. Šiame tinklalapyje rasite informaciją apie mano pedagoginę ir mokslinę veiklą, programas, su kuriomis šiuo metu dirbu, kontaktinius duomenis bei papildomą informaciją, neskelbtą pratybų metu.

 

Mes gyvename daugiakalbėje aplinkoje. Kalba yra tautos mąstymo išraiškos priemonė. Neatsitiktinai Europos Sąjungos kalbų politika skatina daugiakalbystę, todėl Europos Taryba siekia padėti valstybėms narėms sudaryti būtinas sąlygas savo piliečiams išmokti keletą kalbų, kurios prisidės prie kitų  kultūrų supratimo, pažinimo bei tolerancijos.

Europos Komisijos komunikate yra teigiama, kad tarp pagrindinių teisių Europos Sąjunga gerbia kultūros, religijos ir kalbų įvairovę. Kelių užsienio kalbų mokėjimas didina konkurencingumą, išplečia žmogaus galimybes keliauti, bendrauti, kurti su kitais Europos Sąjungos piliečiais. Kalbų mokėjimas prisideda prie darbo jėgos mobilumo. Mūsų universitetas suteikia studentams puikias galimybes įvaldyti specialybės užsienio kalbą, kuri yra svarbus faktorius darbo paieškoje Lietuvoje ir tarptautiniu mastu bei kuriant ateities karjeros modelį.