on Oct 24th, 2007CV

 

GYVENIMO BEI VEIKLOS APRAŠYMAS

 

Vardas, pavardė                                                          VILHELMINA VAIČIŪNIENĖ  

el. paštas                                                                       vvaiciun@mruni.lt  

Pilietybė:                                                                      Lietuvos Respublikos

Išsilavinimas

1973 -1978                                Romanų – germanų kalbų ir literatūros specialybė, Vilniaus universitetas.

1978 m. –                                   Diplomas, atitinkantis kvalifikacinį bakalauro ir magistro laipsnį.

2003 – 2007                               Doktorantūros studijos VDU, socialinių mokslų sritis,     edukologijos kryptis.

2007                                          Apginta socialinių mokslų krypties (07) edukologijos srities daktaro disertacija.

 Moksliniai interesai                  Informacinis raštingumas universitetinėse studijose, suaugusiųjų mokymas ir mokymasis, inovacijos užsienio kalbų mokyme.  

 

Kalbos                                                       lietuvių-gimtoji, anglų, rusų-puikiai, vokiečių-pagrindai.

Darbo su kompiuteriu įgūdžiai             puikūs (MS Word, MS Excel, Internet Explorer )

 

 Dabartinės darbovietės ir pareigos, dėstomi dalykai (pagrindinė, kitos)  

 Lietuvos M. Romerio universiteto Užsienio kalbų katedros docentė, specialybės  anglų kalba.

 

 Kvalifikacija

 Dalyvavimas projektinėje veikloje  2001 –2002                     Dvynių projektas Nr. LI99/IB-JH-01 Programos Nr. 4348,4250 Parengta mokomoji medžiaga 100 val. anglų k. kursui ir vykdytas mokymas VRM pareigūnams.

 

 2002                                Leonardo da Vinci  II Projektas Nr.Lt/01/EX/2/0187 Koordinatorė, vykdytoja     

2001-2003                       Parengtas projektas ir paraiška Socrates programos “Europos pažymėjimui’’ gauti Projektas „Interaktyvios anglų kalbos muitinės pareigūnams kūrimas“ Nr. 02-LT-Label-013. Apdovanotas “Europos pažymėjimu”.

2002                                ES SOCRATES programos Europos Pažymėjimas Nr.877. Projektas „Interaktyvios anglų kalbos mokymo priemonės muitinės pareigūnams kūrimas“

2002 – 2003                        PHARE projektas LT 0003-02/03-SP/PHARE užsienio kalbų kursai Muitinės departamento ir muitinės postų pareigūnams, vykdytoja.

2006-2008                    ESF BPD projektas ,,Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas” (Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0036)

2006- 2008                         Projektas  „Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose M.    Romerio universitete  pagal BPD 2.4. priemonę „ Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ medžiagos rengėja ir dėstytoja.

2008  ESF BPD Projektas ,,Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas” (Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0036)

2010 m.  Europos socialinio fondo projekto „Socialinės atskirties mažinimo priemonių plėtra LDRMT sistemoje“  (projekto kodas VP1-1.3-SADM-02-K-01-138).  Nuotolinio mokymosi aplinkos kokybės ir pritaikomumo socialinės atskirties grupėms ekspertinis vertinimas. Ekspertė.

Kvalifikacijos tobulinimas

2001 – 2002                       Lenardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LT/01/   EX/2/0187  Stažuotė Suomijos Valstybiniame Muitininkų Rengimo Centre.

2005.07.10-21.                   Erasmus Intensive programme Active Learning in Higher Education ALHE     Tarptautinis   doktorantų seminaras, Ryga Latvija. Laimėta konkurso būdu.

2004 – iki dabar                 Aukštojo mokslo tyrimų draugija, (Society for Research into Higher           Education /SRHE) Didžioji Britanija, narė.                    

2005. 03.14-19.                  Studijų vizitas į Aukštojo mokslo politikos studijų centrą (CHEPS) Twente Universitetas, Olandija.

2008.01.13-18                    Stažuotė Londono universiteto Šveitimo institute, Didžioji Britanija.

2009 m. spalio 23 – 24d.  Britų tarybos ir MRU organizuotas tarptautinis mokymas “Learning Technologies in the Classroom”

2009 m.  gegužė – birželis LAKMA Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos  seminarai 

2010. sausio – balandžio mėn. Tarptautiniai anglų kalbos E-moderatorių kursai. Britų Taryba. 2010.04.01.  išduotas sertifikatas.

 

 

 

Šiuo metu komentarai draudžiami.